Vi utvikler roere på et høyt internasjonalt nivå

Idrettshistorien skapes her 

Hordaland Rokrets består av lag eller grupper innen Hordaland Idrettskrets som er tilsluttet Norges Roforbund.
Gjennom Norges Roforbund er Hordaland Rokrets et organisatorisk ledd av Norges Idrettsforbund og underlagt dets lover og bestemmelser. Les mer